Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"
contact@asatm.ro
redactie@asatm.ro

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

Asociaţia Studenţilor din Academia Tehnică Militară (AS_ATM) este o asociaţie fără scop patrimonial, apolitică, persoană juridică română de drept privat având un caracter educativ, social, neguvernamental, democratic, independent, non-profit şi apolitic.

Scopul Asociaţiei este de a contribui la  ridicarea nivelului profesional, cultural, sportiv şi moral al studenţilor din Academia Tehnica Militara, la creşterea prestigiului învăţământului militar superior românesc și la dezvoltarea comunității academice prin implicarea activă a tinerilor.

Asociaţia are ca obiective următoarele:

 • responsabilizarea sporită a studenţilor din Academia Tehnica Militara prin angrenarea în organizarea de activităţi cu caracter educaţional, sportiv, militar si cultural;
 •  promovarea imaginii Academiei Tehnice Militare prin activităţile desfaşurate și prin îmbunătăţirea relaţiei cu studenţii din viaţa civilă;
 •  realizarea, dezvoltarea şi implementarea de programe și proiecte în folosul studenţilor;
 •  organizarea și participarea la conferinţe, simpozioane, workshop-uri, seminarii, training-uri, cursuri, stagii de pregătire, şcoli de vară la nivel naţional și internaţional;
 • desfăşurarea de acţiuni caritabile;
 • organizarea de activitati ecologice practice și educative;
 •  înfiinţarea și dezvoltarea de servicii mass-media proprii: presă scrisă, radio, website;
 •  activităţi de informare și comunicare pentru studenţi;
 • crearea unui climat cât mai propice pentru pregătirea viitorilor ingineri militari;
 • susținerea tinerilor absolvenți să participe la activitățile educative nonformale ale Asociației sau ale partenerilor Asociației;
 • sprijinirea tinerilor absolvenți la începutul carierei.

The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.